BIULETYN | BLOG | LINKI

Zaginął Gończy!

9 sierpnia w Falentach Nowych zaginął 6-letni pies Gończy polski. Był bez obroży, w uchu ma tatuaż 283J. Jest bardzo przyjazny, wabi się Jogi.
Może ktoś go widział? ktoś coś wie?

Miejscowość: Falenty Nowe, Raszyn, Warszawa
Telefon: 601-130-304
E-mail: magda.sas@gmail.com