BIULETYN | BLOG | LINKI

Yoreczek

3.06.2016r zaginął piesek york na ul. Wspaniałej w Otwocku. Przypuszczam ze ktoś go sobie wziął poniewaź był bardzo ufny i garnął się do ludzi. Mial na sobie szarą obroźę foresto. Bardzo nam go brakuje. Nagroda za oddanie pieska

Miejscowość: Otwock
Telefon: 606737752
E-mail: Bozena06@op.pl