BIULETYN | BLOG | LINKI

zaginela suczka

W DNIU 23.08.2014 w WESOŁEJ zaginęła suczka rasy shitzu jest bardzo chora i wymaga leczenia
Proszę o pomoc w odnalezieniu pieska

Miejscowość: WARSZAWA WESOLA
Telefon: 660516738