BIULETYN | BLOG | LINKI

zaginął pisek w sylu yorka

Z dnia 2 / 3 maja zaginal piesek w okolicach ul Minskiej, Praga Południe. Piesek przypomina duzego yorka

Miejscowość: warszawa
Telefon: 502628423
E-mail: joannablicharska7@gmail.com